top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד בלה ישראלוב

הוצאה לפועל - הצלחה בייצוג בתיק מסוג טענת פרעתי

עודכן: 6 בפבר׳

המקצועיות, הניסיון והאסטרטגיה המקצועית היצירתית שלנו מובילה לנצחונות רבים, הנה דוגמא לתיק כזה:


המשרד ייצג זוכה בתיק הוצאה לפועל לחייב מזונות. החייב הגיש בקשה בטענת 'פרעתי', לפיה אינו מחויב לשלם את מזונות הקטין, מאחר והזוכה ויתרה על מזונות הקטין בהסכם בין הצדדים. המשרד ייצג את הזוכה באופן מלא בדיון אשר התקיים בנוכחות הצדדים בבקשה לטענת 'פרעתי'.


במהלך הדיון, הדגיש המשרד את הטענות הבאות: ההסכם בין הצדדים אינו בר תוקף, שכן הוא נחתם תחת לחץ מצד החייב. גם אם ההסכם היה בר תוקף, הוא אינו חל על מזונות קטין. האם אינה זכאית לחתום על הסכם לויתור מזונות הקטין.


כבוד הרשם, ערן אביטל, קיבל את טענות המשרד ודחה את בקשת החייב.


הרשם קבע כי ההסכם בין הצדדים אינו בר תוקף, וכי החייב מחויב לשלם את מלוא חוב המזונות בתיק ההוצאה לפועל, בצירוף הוצאות משפט בסך של 5,000 ש"ח לטובת הזוכה.


ההחלטה של הרשם הייתה חשובה עבור הזוכה, שכן היא אפשרה לה להבטיח את המשך תשלום המזונות לקטין. ההחלטה גם מהווה תקדים חשוב בתחום הוצאה לפועל, שכן היא קובעת כי הסכמים בין הצדדים אינם מהווים חסינות מפני תשלום מזונות.


בנוסף לטענות שהוצגו לעיל, המשרד הדגיש בדיון את העובדה שהחייב לא שילם את המזונות לקטין במשך תקופה ארוכה, וכי הזוכה נאלצה לפנות להוצאה לפועל כדי לקבל את המזונות המגיעים לה.


המשרד גם הדגיש את החשיבות של תשלום מזונות לקטין, וכי החייב מחויב לדאוג לרווחתו של הקטין. ההחלטה של הרשם היא תוצאה של עבודה מקצועית ומדוקדקת של המשרד. המשרד הצליח להוכיח את טענות הזוכה, ולהשיג עבורה את התוצאה הרצויה.הוצאה לפועל


17 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page